【i-煮系列】二澳Yio-成師傅雞煲醬 X 麻辣雞煲

虎年到🐯🧧我哋i-COMMON HK又嚟搞下新意思啦!
唔知煮咩好,諗到頭都痕?
天氣開始凍,想食啲暖笠笠嘅嘢?
冇晚市堂食,想試下自己煮又唔係好識?
唔使騰,No problem!我哋全新【i-煮系列】幫到你!!
今次我地有主廚Yanis,帶住大家用二澳農作社嘅成師傅奇味雞煲醬煮好多香港人出街食飯都鍾意嗌嘅麻辣雞煲,簡簡單單幾個步驟,就算係廚藝初哥都可以輕鬆煮到,快啲跟住條片試下啦!!!
返回網誌

發表留言